Find us on Facebook

Leif, the Caterpillar

Click on each to enlarge

SB20250-325

SB20251-325

SB20157-310

SB20053-310

SB20103-950

SB20053-930

Bruce 'Moose Maze' Quilt Pattern (free)

FREE Quilt Pattern

SB20252-950

SB20252-325

SB20103-280

SB20053-280

SB20171-450

SB20103-450

SB20186-550